#Laura Mikšionienė

Iniciatyvinės piliečių grupės Panevėžyje atstovė.