#Kultūros politikos strategija 2030

Kultūros politikos strategija 2030 buvo sudėliota ilgiau nei dešimtmečiui