#Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė

VDU psichologijos katedros docentė, dėstanti lyčių psichologiją