#Kristina Zamarytė-Sakavičienė

Laisvos visuomenės instituto valdybos narė, teisininkė