#Kristina Košel-Patil

Autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė