#kolūkiai

Tarybinė žemės ūkio įmonė, paremta kolektyvinio ūkininkavimo idėja.
Daugiau