#Kęstutis Jakštas

Atsisveikinimas su Gražina Balandyte
71