#Johnas Bercow

Didžiosios Britanijos Atstovų Rūmų pirmininkas