#Jeffrey Harriganas

JAV oro pajėgų Europoje vadas