#Grafas Zubovas

Aleksandro Zubovo ir Jelizavetos Voronovos sūnūu, Platono Zubovo vyresnysis brolis, grafas, Rusijos generolas majoras, imperatoriaus rūmų kamerheris, grafų Zubovų giminės Lietuvos šakos pradininkas.