#Gabrielius Sužiedėlis

Kauno miesto muziejaus vadovas.