#Fabrikas

Chaimo ir Doros Frenkelių su sūnumi Jokūbu portretas, apie 1892-1894 m., ir Chaimo Frenkelio dvaras
Atminties akmenys 20