#Europos Žmogaus Teisių Teismas

Europos Žmogaus Teisių Teismas – tai Strasbūre, Prancūzijoje dirbantis tarptautinis teismas, kuris buvo įkurtas pagal 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 19 straipsnį.

Daugiau