#Draudimas nuo sausrų

Draudimas nuo sausrų – eilinis saugiklis, kuriuo globojami ūkininkai