#Bronius Krivickas

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Rytų Lietuvos srities Visuomeninės dalies vadovas