#Asta Zinkevičiūtė

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos valdybos narė