#Antanas Gudaitis

Aldona Molnikaitė, jos kūrinys „Autoportretas su veidrodžiu“, 1969 m.
KŪRYBOS DETEKTYVAI 39
Daugiau