#Andželika Cholina

choreografė, baletmeisterė, šokio pedagogė, savo kuruojamo Anželikos Cholinos šokio teatro (A|CH) steigėja ir meno vadovė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė.