#Amatas

Tradicinė profesija, kurios atstovas vadinamas amatininku.