#Alvydas Tamošiūnas

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų lėktuvo paieškų Rėkyvos ežere organizatorius.