#Alaras Karis

Estijos prezidentas, pareigas einantis nuo 2021-ųjų spalio 11 dienos.