#administracinė bauda

Sanckija už administracinės teisės normos pažeidimą