KIEK PADIDĖS ALGA, JEI NPD PADIDĖS IKI 400 EURŲ
Įveskite atlyginimo dydį iki mokesčių („popieriuje“)