Verstinės knygos rinkimai

logo

Šiais metais Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (LLVS) dvyliktą kartą rengia konkursą „Metų verstinė knyga“, kurio tikslas – sudaryti tris geriausių 2020 m. verstinių knygų sąrašus šiuolaikinės grožinės literatūros, literatūros klasikos ir humanitarinės literatūros kategorijose. Iš ilgojo šiuolaikinės grožinės literatūros sąrašo sudaromas trumpasis penkių pozicijų sąrašas, o tada gerų knygų ir naujienų portalo LRT.lt skaitytojai kviečiami balsuoti: iš penkių išrinkti vieną geriausią 2020 m. šiuolaikinės grožinės literatūros verstinę knygą. Sąrašus sudaro LLVS kviestų ekspertų komisija, kuri vertina meninę kūrinio vertę ir vertimo kokybę.

Šiuolaikinės grožinės literatūros sąrašą sudaro 25 geriausios verstinės suaugusiųjų literatūros (prozos, poezijos, dramos, literatūrinės eseistikos) kūriniai, kurių originalas išleistas ne anksčiau negu prieš 30 metų.

Literatūros klasikos sąrašą sudaro geriausi verstinės suaugusiųjų literatūros kūriniai, kurių originalas išleistas prieš 30 metų ir seniau.

Humanitarinės literatūros sąrašą sudaro geriausi negrožinės literatūros veikalai.

2020 metų verstinės knygos konkurso ekspertų komisija:
Literatūrologas prof. dr. Vytautas Bikulčius
Literatūros apžvalgininkas Ramūnas Gerbutavičius
Literatūrologė doc. dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė
Literatūrologė dr. Dalia Zabielaitė

Metų verstinės knygos rinkimus finansuoja - Lietuvos Kultūros taryba.