Prieš 30 metų mus tikėjosi įbauginti ir nutildyti, bet, susikibę rankomis, mes išsaugojome savąją Laisvę. Apgynėme ją ne ginklais, o drąsa ir vienybe, apgynėme ją dainomis ir susitelkimu, apgynėme trokšdami gyventi čia, laisvoje Lietuvoje, mūsų visų namuose.

Šiandien, kai Sausis nebėra tik mėnuo, kai Sausis mums reiškia bendrystę ir artumą, kai jis reiškia nebe tamsą, o šviesą, visi kartu turime džiaugtis, kad Laisvė užaugino darnią ir siekiančią Lietuvą. Kad Laisvė mus išmokė svajoti ir veikti. Šiandien mes galime didžiuotis – mūsų Laisvė užaugo.

Alt text
  • Stotelių žemėlapis
  • Aprašymai
  • Audiogidas

Unikali radijo ekskursija „Kalbanti Sausio 13-osios istorija“

Maršrutas nuo Viršuliškių iki LRT. Atstumas ~22km.

Šios vietos pasakoja apie žmones, kurių nebuvo įmanoma sustabdyti. Jos liudija apie drąsą ir neviltį, baimę ir susitelkimą. Šios vietos pasakoja apie naktį, kai mūsų Laisvė prabilo.

Atsisiųsti priminimą

Svarbiausi 1991-ųjų įvykiai.

Šie įvykiai - Sausio 13-osios bylos pagrindas. Bylą sudaro 709 tomai. Kaltinimai karo nusikaltimais pateikti 67 asmenimis, kaltinamųjų padarytos nusikalstamos veiklos pripažintos kaip nusikaltimai žmoniškumui. Nukentėjusiųjų šioje byloje yra apie 500 žmonių. Sprendimą žadama skelbti 2021 m. kovo 15 d.

1991
Sausis
Penktadienis | 04
Pabaltijo karinės apygardos vadas Fiodoras Kuzminas pareiškė, kad, užtikrinant SSRS prezidento įsako įvykdymą, SSRS gynybos ministro Dmitrijaus Jazovo įsakymu į Baltijos respublikas bus įvesta keletas divizijų.
Sekmadienis | 06
Lietuvoje padidintos maisto produktų kainos. „Jedinstvo“ ir SSKP kviečia žmones į protesto akciją.
Pirmadienis | 07
Apie 21 val. iš Alytaus Panevėžio kryptimi pajudėjo desantininkų dalinys.
Antradienis | 08 | 9:00
„Jedinstvo“ ir SSKP sukviesti protestuotojai rinkosi prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos. Minioje buvo atletiško sudėjimo vyrukų, apsiginklavusių akmenimis ir geležiniais strypais. Mitinge buvo raginama nuversti Lietuvos Vyriausybę ir Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką. Šturmuojama Aukščiausioji Taryba.
Antradienis | 08 | 9:45
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis per radiją ir televiziją pakvietė Lietuvos žmones ateiti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų paremti savo valdžios.
Antradienis | 08 | 10:23
Aukščiausioji Taryba atšaukia kainų padidinimą: 100 deputatų balsavo už (prieš balsavo 4 ir 4 susilaikė).
Antradienis | 08 | 16:35
Į Vilnių įvažiavo per 100 karinių mašinų ir šarvuočių kolona. Griausmingai pražlegėjusi karinė technika pasuko į Šiaurės miestelį. Šiaulių oro uoste per dieną nusileido per 30 SSRS karinių lėktuvų, atskraidinusių desantininkus. Jonavos oro uoste nusileido grupė sovietų desantininkų.
Antradienis | 08 | 17:00
Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Kazimira Prunskienė pareiškė apie savo atsistatydinimą. Aukščiausioji Taryba patvirtino Vyriausybės atsistatydinimą. Sausio 10 d. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko teikimu pristatytas naujasis Ministras Pirmininkas Albertas Šimėnas.
Trečiadienis | 09 | 9:00
SSRS kariniai sraigtasparniai virš Vilniaus mėtė atsišaukimus, kuriuose buvo rašoma, kad Lietuvos parlamentas ir Vyriausybė veda respublikos gyventojus į pražūtį.
Trečiadienis | 09 | 11:00
Vilniaus oro uoste nusileido pirmasis SSRS armijos lėktuvas IL-76, atskraidinęs 50 Pskovo divizijos desantininkų ir grupę aukštų sovietinės armijos kariškių. Iš Maskvos atskrido KGB specialiosios paskirties grupė „Alfa“.
Alt text

Mūsų Laisvė užaugo. Speciali tiesioginė transliacija Sausio 13-osios trisdešimtmečiui

Po trisdešimties Sausio 13-osios metų mes turime vieni kitiems ką pasakyti ir papasakoti. Apie atmintį ir dabartį, apie skirtingas mūsų patirtis. Apie Lietuvą ir Laisvę, kuri mums visiems yra viena ir ta pati.

Žiūrėti įrašą
Alt text

Muziejus

30-mečio atminties archyvas „Mano Sausis yra mūsų visų“. Apie pasipriešinimą ir laisvę. Vienybę ir drąsą. Nuotraukas atsiuntė LRT žiūrovai, klausytojai ir skaitytojai - 91-ųjų liudytojai, jų vaikai, draugai. Ačiū, kad dalijatės.

Žiūrėti daugiau
Alt text