Įmonių pavadinimų konkursas

logo

Lietuvos verslas yra mūsų šalies ambasadorius visame pasaulyje. Kokybiškos prekės ir paslaugos skleidžia žinią lietuviškais prekių ženklais, originaliomis lietuviškomis raidėmis ant pakuočių ir reklamoje.

Taip buvo ne visada. Verslas buvo išlaisvintas kartu su Lietuvos Nepriklausomybės varpo dūžiais, vėliau Konstitucijos 14 straipsnis įtvirtino lietuvių kalbą kaip valstybinę ir leido visiems krašto žmonėms pasijusti savo šalies piliečiais, jaustis namie ir savimi.

Valstybinės kalbos inspekcijos sumanyto Įmonių pavadinimų konkurso tikslas – kelti lietuvių kalbos prestižą, viešai pasidžiaugti ir pagirti įmonių vadovus, kurie per visus Nepriklausomybės metus išlaikė lietuviškus pavadinimus ir parodė, kad mūsų kalbos žodžiai nebuvo ir nėra kliūtis verslui.

Iš Registrų centro pateikto sąrašo atrinkta penkiasdešimt 1990 ir 1991 metais registruotų lietuviškai pavadintų įmonių, kurios sėkmingai veikia iki šių dienų. Sąrašas sudarytas pagal registracijos datą atsižvelgiant į atrankos kriterijus. Renkant buvo svarbu, kad juridinio asmens simbolinis pavadinimas atitiktų bendrinės lietuvių kalbos normas, nebūtų dirbtinis žodis, jo nesudarytų skaitmenys, raidinės santrumpos, nebūtų valstybės, savivaldybės įmonės, klubo, asociacijos, viešosios įstaigos, draugijos, sodininkų bendrijos, individualios įmonės ir pan. pavadinimas. Vertintas ir įmonės veiklos žinomumas (prekės ir paslaugos reklamuojamos interneto žiniasklaidoje, svetainėse, socialiniuose tinkluose ir pan.).

Į šį sąrašą neįtrauktos įmonės, su kurių vadovais nepavyko susisiekti.

LRT portalas kviečia dalyvauti įmonių pavadinimų rinkimuose. Iš šio sąrašo išrenkama 10 pavadinimų, kurie sulaukė didžiausio portalo lankytojų dėmesio. Lietuvos pramonininkų konfederacija pateikia tą patį išreitinguotų įmonių skaičių. Visi gauti balsai sumuojami pagal sudarytą skaičiavimo sistemą.

Balsavimas vyksta nuo lapkričio 26 iki gruodžio 6 dienos 24 valandos.

Konkursą organizuoja Valstybinė kalbos inspekcija, bendradarbiaudama su Lietuvos pramonininkų konfederacija, Kultūros ministerija ir LRT.