Verslas

2015.09.08 13:45

„Vilniaus energija“ laimėjo ginčą dėl nuotolinių skaitiklių

BNS 2015.09.08 13:45

Teismas padėjo tašką kelerius metus trukusiame „Vilniaus energijos“ ir Metrologijos inspekcijos ginče dėl nuotolinių skaitiklių duomenų patikimumo. Teismas nutarė, kad bendrovė neprivalo metrologiškai tikrinti duomenų perdavimo sistemos.

Teismas padėjo tašką kelerius metus trukusiame „Vilniaus energijos“ ir Metrologijos inspekcijos ginče dėl nuotolinių skaitiklių duomenų patikimumo. Teismas nutarė, kad bendrovė neprivalo metrologiškai tikrinti duomenų perdavimo sistemos.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) kovo 30 dieną, remdamasis prejudiciniu 2014 metų lapkričio Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu, panaikino „Vilniaus energijai“ nepalankią žemesnės instancijos – Vilniaus apygardos administracinio teismo – 2012 metų nutartį.

„Draudžiamas toks nacionalinis reguliavimas ir praktika, pagal kuriuos visus direktyvų reikalavimus atitinkantis karšto vandens skaitiklis, sujungtas su nuotolinio duomenų perdavimo įtaisu, yra laikomas matavimo sistema ir dėl šios aplinkybės negali būti naudojamas pagal paskirtį, kol jam kartu su šiuo įtaisu nebus atlikta metrologinė patikra kaip matavimo sistemai“, – rašoma LVAT sprendime.

Teismas pažymėjo, kad Metrologijos inspekcijos reikalavimas patikrinti nuotolinio duomenų perdavimo įtaisą yra neteisėtas iš esmės.

„Vilniaus energija“ su Metrologijos inspekcija ginčijosi nuo 2011 metų. Bendrovė daugiausiai naudoja Vokietijos įmonių „Qundis“ ir „Hydrometer“ gaminamas ir prie sistemos „Rubisafe“ jungiamas duomenų perdavimo sistemas. Gamintojai patvirtino, kad nėra pagrindo atlikti sistemų tyrimo.

Pasak „Vilniaus energijos“, visi karšto vandens ir šilumos skaitikliai yra metrologiškai patikrinti, o duomenų perdavimo sistema yra telekomunikacijos, tačiau ne matavimo priemonė.

„Europos Sąjungoje toks duomenų perdavimas naudojamas be papildomo metrologinio įvertinimo, kurį turi skaitiklis su nuotolinio nuskaitymo funkcija, nes tokio reikalavimo nėra numatyta ES narių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose“, – tvirtino „Vilniaus energija“.

Metrologijos inspekcija tvirtino, kad „Vilniaus energijai“ siekiant sutaupyti lėšų, negali būti priešpastatomas įmonės interesas naudoti modernias technologijas prieš vartotojų interesą, kad jiems sąskaitos būtų išrašomos pagal metrologiškai įteisintų prietaisų duomenis.