Verslas

2015.03.27 15:33

Renovacijos tąsai užtikrinti įsteigtas naujas fondas

ELTA 2015.03.27 15:33

Finansų ir Aplinkos ministerijos bei UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pasirašė trišalę sutartį, kuria įsteigtas Daugiabučių namų modernizavimo fondas (DNMF). Fondas užtikrins nenutrūkstamą renovacijos tęstinumą ir sklandų perėjimą prie naujojo finansinio periodo investicijų.

Finansų ir Aplinkos ministerijos bei UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pasirašė trišalę sutartį, kuria įsteigtas Daugiabučių namų modernizavimo fondas (DNMF). Fondas užtikrins nenutrūkstamą renovacijos tęstinumą ir sklandų perėjimą prie naujojo finansinio periodo investicijų.

Iki šiol daugiabučių namų atnaujinimas buvo finansuojamas 2007–2013 m. JESSICA kontroliuojančiojo fondo lėšomis. DNMF yra grįžtančių lėšų fondas, finansuojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Jo valdytoja paskirta UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, kuri teiks būsto renovavimo paskolas daugiabučių namų administratoriams.

Tikimasi, kad pirmosios paskolos daugiabučiams namams renovuoti bus pradėtos teikti jau šį pavasarį. Planuojama, kad vien tik DNMF lėšomis iki 2023 metų bus atnaujinta apie 100 daugiabučių namų, kurie po to bus priskirti ne mažesnei nei C energijos vartojimo efektyvumo naudingumo klasei. Grįžusias paskolų lėšas bus galima vėl investuoti į daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo projektus.

Iki šiol JESSICA kontroliuojančiojo fondo lėšomis atnaujinta per 200 daugiabučių, dar beveik 1100 namų renovacija tebevyksta.