Verslas

2015.03.27 12:51

„Snoro“ investuotojai rengiasi kreiptis į Aukščiausiąjį teismą

ELTA 2015.03.27 12:51

Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus 262 bankrutavusio banko „Snoras“ investuotojų apeliacinį skundą pripažinti juos indėlininkais ir atgauti iki 100 tūkst. EUR siekiančią draudimo išmoką, Investuotojų asociacijos vienijami ieškovai nesutinka su tokiu Europos Sąjungos teisės ir jos pagrindu priimtos nacionalinės teisės aiškinimu, todėl ruošiasi kreiptis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą.

Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus 262 bankrutavusio banko „Snoras“ investuotojų apeliacinį skundą pripažinti juos indėlininkais ir atgauti iki 100 tūkst. EUR siekiančią draudimo išmoką, Investuotojų asociacijos vienijami ieškovai nesutinka su tokiu Europos Sąjungos teisės ir jos pagrindu priimtos nacionalinės teisės aiškinimu, todėl ruošiasi kreiptis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą.

Praėjusių metų balandžio 7-ąją 262 neįvykusios bankrutavusio banko „Snoras“ akcijų emisijos investuotojai kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydami pripažinti juos banko „Snoras“ indėlininkais, taip suteikiant teisę atgauti 100 tūkst. EUR neviršijančią draudimo išmoką. Investuotojų asociacijos suburti asmenys už neįvykusią banko akcijų emisiją bankui „Snoras“ sumokėjo beveik 2 mln. eurų. Vilniaus apygardos teismui atmetus ieškinį, indėlininkai kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydami panaikinti Vilniaus apygardos teismo sprendimą.

2011 metų lapkričio 22 d. Lietuvos bankui atsisakius išduoti leidimą registruoti naują banko „Snoras“ akcijų emisiją tapo aišku, kad banko „Snoras“ 2010 m. gruodžio 21 d. visuotiniame akcininkų sprendime patvirtinta akcijų emisija nebus išleista. Advokatų profesinės bendrijos FORT atstovaujami asmenys kreipėsi į teismą, siekdami būti pripažinti indėlininkais, o jų už neįvykusią banko akcijų emisiją perduotos lėšos – indėliais Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo prasme.

Lietuvos apeliacinis teismas priėmė apeliantams nepalankų sprendimą ir paliko galioti Vilniaus apygardos teismo sprendimą. Teismas argumentavo, kad akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatinio kapitalo didinimo galioja metus, t. y. iki 2011 m. gruodžio 21 d., nepriklauso nuo Lietuvos banko atsisakymo suteikti leidimą registruoti emisiją. Atitinkamai, teismas 2011 m. gruodžio 21 d. laikė atskaitos tašku, nuo kurio ieškovai įgijo teisę atgauti už neįvykusią akcijų emisiją įmokėtas lėšas, ieškovams stojant į bendrąją banko „Snoras“ kreditorių, kurių reikalavimams patenkinti, tikėtina, neužteks lėšų, eilę.

Advokatų profesinės bendrijos FORT advokato Andriaus Bambalo nuomone, teismas neatsižvelgė į tai, kad tiek ES teisėje, tiek nacionalinėje teisėje indėliu yra pripažįstamos bet kokios lėšos, į kurias indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos įsipareigojimo atlikti operacijas su indėlininko pinigais iki draudiminio įvykio dienos. Atitinkamai, nors indėlio ir įprastinių bankinių operacijų sąvokos apibrėžimas yra esminis šiame ginče, tačiau teismas netenkino investuotojų prašymo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl indėlio sąvokos išaiškinimo.