Verslas

2015.02.12 21:36

Pritarė elektros tinklų sinchronizacijos su žemyninės Europos tinklais projektui

ELTA 2015.02.12 21:36

Seimas pritarė elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo projektui, kuriuo nustatomi jos svarbiausi etapai, būtinosios sąlygos ir bendrieji įgyvendinimo principai.

Seimas pritarė elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo projektui, kuriuo nustatomi jos svarbiausi etapai, būtinosios sąlygos ir bendrieji įgyvendinimo principai.

Už įstatymo projektą balsavo 121 Seimo narys, prieš – 1, susilaikė 2 parlamentarai.

Seimas šį įstatymą priėmė atsižvelgdamas į Europos Sąjungos energetikos strategiją, kuri numato 2014 m. sukurti Europos Sąjungos energetikos vidaus rinką, integruotą ES, įskaitant Baltijos valstybes, energetikos infrastruktūrą ir 2015 m. panaikinti Baltijos valstybių energetinę izoliaciją.

Siekiant sistemingo ir koordinuoto visų elektros energetikos projektų, užtikrinančių integraciją į Europos elektros energetikos sistemas, įgyvendinimo, priimtame dokumente yra įtvirtinami Lietuvos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas etapai ir planuotini jų įgyvendinimo terminai: Lietuvos ir Lenkijos elektros jungties „LitPol Link 1“ eksploatacijos pradžia 2015 m. ir jungties išplėtimas 2020 m., papildomos Lietuvos ir Lenkijos elektros jungties „LitPol Link 2“ nutiesimas 2018–2020 m., Lietuvos ir Švedijos elektros jungties „NordBalt“ eksploatacijos pradžia 2015 m., regioninės Baltijos valstybių elektros rinkos sukūrimas iki 2013 m., įgyvendinant Baltijos energijos rinkos sujungimo plane (BEMIP) numatytus veiksmus, ir dalyvavimas Šiaurės šalių ir Europos elektros rinkose, konkurencingų vietinių elektros energijos gamybos pajėgumų plėtra, užtikrinanti nepertraukiamą elektros energetikos sistemos adekvatumą, Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimas su žemyninės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu 2020 m.

Kaip teigiama įstatyme, tik įgyvendinus visus šiuos etapus, bus užtikrinta Lietuvos elektros energetikos sistemos visavertė integracija į Europos elektros energetikos sistemas.

Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros energetikos sistemas įgyvendins Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius Vyriausybės nustatyta tvarka. Vyriausybė turės nustatyti šio tikslo įgyvendinimo politines, ekonomines ir technologines kryptis, veiksmų planą, koordinuoti ir prižiūrėti jo įgyvendinimą.