Verslas

2015.03.23 18:08

Konkurencijos taryba: elektros gamintojų finansavimas iškraipo konkurenciją

BNS 2015.03.23 18:08

Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) finansavimo elektros energetikos sektoriuje. Tačiau taryba rekomenduoja Energetikos ministerijai pradėti VIAP finansavimo schemos derinimą su Europos Komisija, nes tik ji turi išimtinę kompetenciją nuspręsti, ar valstybės taikomos paramos priemonės yra teisėtos.

Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) finansavimo elektros energetikos sektoriuje. Tačiau taryba rekomenduoja Energetikos ministerijai pradėti VIAP finansavimo schemos derinimą su Europos Komisija, nes tik ji turi išimtinę kompetenciją nuspręsti, ar valstybės taikomos paramos priemonės yra teisėtos.

Tarybos nuomone, nėra pagrindo daryti išvados, jog VIAP finansavimą reglamentuojantys teisės aktai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį. Tačiau VIAP finansavimo schema ir paramos priemonės gali turėti valstybės pagalbos požymių, nes yra finansuojama iš valstybės išteklių, teisės aktai kontroliuoja lėšų perdavimą, be to, ji iškraipo rinką, pranešė taryba.

„Be to, ES Teisingumo Teismas yra ne kartą nurodęs, kad lėšos, skiriamos elektros gamintojų patiriamoms viešųjų paslaugų teikimo sąnaudoms kompensuoti, laikytinos valstybės ištekliais. VIAP finansavimas yra parama tik tam tikriems ūkio subjektams.Tik tam tikra termofikacinių elektrinių ir elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių ūkio subjektų veikla Lietuvos įstatymų pagrindu yra pripažinta VIAP ir yra remiama VIAP lėšomis. VIAP finansavimas iškraipo konkurenciją, nes teikia ūkio subjektams ekonominę naudą, kurios jie negautų rinkos sąlygomis“ – teigiama pranešime.

Pasak tarybos, VIAP sustiprina bendrovių finansines pozicijas konkurentų iš kitų ES valstybių atžvilgiu.