Naujienų srautas

Verslas2015.03.23 13:16

Įvertino Valstybės kontrolės IT auditą ir IT valdymą

ELTA 2015.03.23 13:16

Valstybės kontrolės kvietimu kovo 16–20 dienomis institucijoje lankėsi Šveicarijos federalinės audito įstaigos ekspertai, kurie kartu su Valstybės kontrolės darbuotojais atliko institucijos informacinių technologijų (IT) audito ir IT valdymo veiklos sričių įvertinimą.

Valstybės kontrolės kvietimu kovo 16–20 dienomis institucijoje lankėsi Šveicarijos federalinės audito įstaigos ekspertai, kurie kartu su Valstybės kontrolės darbuotojais atliko institucijos informacinių technologijų (IT) audito ir IT valdymo veiklos sričių įvertinimą.

„Teikdami rekomendacijas kitiems, mes turime būti reiklūs ir patys sau, mokėti objektyviai įvertinti savo trūkumus, sugebėti juos ištaisyti“, – kalbėdama apie IT audito ir jų valdymo savianalizės seminarų tikslus, sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

IT valdymo srities vertinimas, naudojant EUROSAI IT darbo grupės parengtą IT valdymo savianalizės metodiką, pirmąkart Valstybės kontrolėje buvo atliktas 2003 m. vadovaujant Olandijos audito rūmų darbuotojams. Tuo metu tai buvo pirmasis IT valdymo savianalizės renginys EUROSAI aukščiausiosiose audito institucijose, o Valstybės kontrolė pati dalyvavo rengiant savianalizės metodiką.

Vėliau, remiantis 2006 m. atlikto pakartotinio IT valdymo savianalizės vertinimo rezultatais, buvo parengta Valstybės kontrolės Informacinių technologijų valdymo strategija.

2015 m. Valstybės kontrolės IT valdymo savianalizė atliekama neatsitiktinai – pernai Valstybės kontrolės informacinių technologijų strategija 2015–2020 metams parengta vadovaujantis COBIT metodikos siūlomais organizacijos veiklos tikslų, IT tikslų ir IT procesų hierarchinio sąryšio principais, derinant veiklos tikslus ir IT tikslus su pasaulio gerojoje praktikoje naudojamais tikslais ir jų vertinimo kriterijais.

Strategijoje numatyta iki 2020 m. periodiškai atlikti IT valdymo būklės vertinimą. Pirmasis vertinimas atliekamas 2015 m., antrasis planuojamas 2017–2018 m., trečiasis – 2020 m., baigiantis strategijos įgyvendinimo laikotarpiui.

Nuolatiniai IT valdymo būklės vertinimai numatyti kaip vienas iš IT valdymo strategijos įgyvendinimo pažangos stebėsenos mechanizmų ir turėtų būti naudojami kaip priemonė korekciniams sprendimams priimti, jei tokių reikėtų.

Ekspertai atkreipė dėmesį į aukštą Valstybės kontrolės IT valdymo strateginio lygmens brandą – iš esmės dokumentuoti visi svarbiausi IT procesai, nustatyti ir stebimi pagrindiniai IT veiklos rodikliai, tobulinimui naudojama COBIT IT valdymo metodika ir geroji praktika.

Tobulintinos praktinės sritys – teikiamų IT paslaugų lygių rodiklių nustatymas ir stebėsena, IT paslaugų optimizavimas.

IT audito vertinimą Valstybės kontrolė taip pat atliko pirmoji iš EUROSAI aukščiausiųjų audito institucijų 2007 m., savianalizės vertinimui vadovavo Norvegijos ir Europos Audito Rūmų darbuotojai. Šis antrasis savianalizės renginys buvo skirtas pasiektai pažangai įvertinti. Jo metu ekspertai atkreipė dėmesį į tvirtus Valstybės kontrolės IT audito metodinius pagrindus ir gerą audito kokybės užtikrinimo būklę. Tobulintinos vietos – strateginė IT audito plėtra, siejant ją su didėjančia IT projektų svarba ir skiriamomis lėšomis, IT audito funkcijos stiprinimas, skiriant reikiamus išteklius ir naudojant darbuotojų mokymo bei motyvavimo priemones.

Pernai buvo atliktas Valstybės kontrolės veiklos ekspertinis vertinimas dalyvaujant Europos Audito Rūmų, Norvegijos ir Suomijos ekspertams, o 2015 m. kovo 19 d. sertifikuota Valstybės kontrolės kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi