Verslas

2015.03.04 13:55

Jaunieji ūkininkai iki 2020 m. pasidalins 64,7 mln. eurų

ELTA 2015.03.04 13:55

Žemės ūkio ministerija parengė taisyklių projektą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones. Šiemet jaunieji ūkininkai galės pretenduoti į 20 milijonų eurų Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

Žemės ūkio ministerija parengė taisyklių projektą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones. Šiemet jaunieji ūkininkai galės pretenduoti į 20 milijonų eurų Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

Paraiškos paramai gauti bus priimamos nuo šių metų balandžio 1 iki 30 dienos. Paraišką paramai gali pateikti jaunesnis nei 40 metų amžiaus ūkininkas, atitinkantis bent vieną iš šių reikalavimų: turintis profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, turintis aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą arba baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Jei pareiškėjas neatitinka nė vieno nurodyto reikalavimo, jam nuo sprendimo skirti paramą datos suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos.

Parama skiriama ūkiui, kurio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas standartine produkcija, yra didesnis kaip 8 000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur. Paramos suma vienam paramos gavėjui – 60 000 Eur, jei kuriamas gyvulininkystės ūkis, arba 50 000 Eur, jei kuriami kitokios specializacijos ūkiai.