Verslas

2019.03.30 10:07

Ekonomikos augimo pasekmė: savivaldybėse pernai nepanaudoti liko 177,5 mln. eurų

ELTA 2019.03.30 10:07

Praėjusiais metais socialinėms pašalpoms, būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens kompensacijoms nepasiturintiems gyventojams buvo skirta 223,3 mln. eurų, tačiau dėl kylančios ekonomikos ir augančių gyventojų pajamų 117,5 mln. eurų buvo nepanaudota.

Nepanaudotus pinigus Lietuvos savivaldybės pranešė daugiausia skyrusios socialinėms paslaugoms: šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems bei senyviems žmonėms, socialinių darbuotojų darbo sąlygų gerinimui, darbo užmokesčio kėlimui ir kitiems tikslams. 

Vis dėlto net ir po šių paslaugų finansavimo, pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pranešimo, niekur nepanaudota liko 11,9 mln. eurų. Jų neperskirstė 14 savivaldybių, iš kurių daugiausia - Kauno miestas - 4,3 mln. eurų (52,5 proc.), Panevėžio miestas - 2 mln. eurų (37,5 proc.), Alytaus rajonas - 533,1 tūkst. eurų (31,9 proc.).

Vykdydama stebėseną SADM atliko analizę, kur buvo paskirstytos lėšos, kurios liko nepanaudotos piniginei socialinei paramai - tai yra socialinėms pašalpoms ir būsto šildymo, karšto bei geriamojo vandens išlaidų kompensacijoms. 

Kaip rodo atliktos analizės duomenys, daugiausia lėšų buvo skirta socialinės paslaugos ir paslaugų infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai - 35,6 mln. eurų. Šiai sričiai skirta 30,3 proc. visų nepanaudotų lėšų. 

Daugiausia nepanaudotų lėšų šiai sričiai finansuoti skyrė Skuodo rajono (90,6 proc.), Trakų rajono (75,2 proc.), Zarasų rajono (72,7 proc.), Pasvalio rajono (70,2 proc.) savivaldybės.

Analizės duomenimis, 26,8 mln. eurų buvo skirta teikti pagalbą vaikams, neįgaliesiems, senyviems žmonėms ir jų šeimoms.

Šiai sričiai skirta 22,8 proc. visų piniginei socialinei paramai nepanaudotų lėšų. Daugiausia nepanaudotų lėšų šiai sričiai finansuoti skyrė Birštono (81,5 proc.), Molėtų rajono (79 proc.), Vilkaviškio rajono (76,4 proc.), Biržų rajono (75 proc.) savivaldybės.

Pagal SADM analizę, socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimo didinimui ir darbui reikiamos įrangos įsigijimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 11,3 mln. eurų. Remiantis savivaldybių duomenimis, šiam tikslui buvo skirta 9,6 proc. nepanaudotų paramos lėšų. 

Daugiausia nepanaudotų lėšų šiai sričiai finansuoti skyrė Palangos miestas (87,4 proc.), Pakruojo rajonas (37,4 proc.), Šilalės rajonas (28,6 proc.), Vilniaus miestas (24,8 proc.).

7,1 mln. eurų buvo skirta skurdo ir socialinės atskirties mažinimui. Pateiktais duomenimis, savivaldybės 6,07 proc. nepanaudotų paramos lėšų skyrė vienkartinėms, tikslinėms, sąlyginėms ar periodinėms pašalpoms. 

Daugiausia nepanaudotų lėšų šiai sričiai skyrė Neringos (100 proc.), Druskininkų (29,1 proc.), Šilalės rajono (24,7 proc.), Tauragės rajono (23,8 proc.) savivaldybės.

Tuo metu bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų registrui ir jų vykdomoms programoms buvo skirta - 6,3 mln. eurų. Iš visų nepanaudotų lėšų bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrai, jų vykdomoms socialinėms programoms, savivaldybių pateiktais duomenimis, buvo skirta 5,4 proc. 

Daugiausia nepanaudotų lėšų šiai sričiai skyrė Mažeikių rajonas (43,8 proc.), Vilniaus miestas (15,5 proc.), Kaišiadorių rajonas (11,3 proc.), Pakruojis (10,1 proc.).

SADM analizės duomenimis, 5,6 mln. eurų buvo skirta socialinę riziką patiriančių šeimų ir asmenų reabilitacijai ir integracijai. 

Šiam tikslui savivaldybės skyrė 4,8 proc. nuo 117,5 mln. eurų piniginei socialinei paramai nepanaudotų lėšų. Daugiausia nepanaudotų lėšų šiai sričiai skyrė Pagėgiai (36,2 proc.), Radviliškio rajonas (27,3 proc.), Kalvarija (25,3 proc.), Vilniaus rajonas (23,5 proc.). 

Savivaldybių ir socialinio būsto fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui panaudota 4,9 mln. eurų, o tai sudarė 4,2 proc. visų nepanaudotų lėšų. 

Daugiausia nepanaudotų lėšų šiai sričiai skyrė Pagėgių (16 proc.), Kaišiadorių rajono (11,3 proc.), Vilniaus rajono (11,3 proc.), Kelmės rajono (10,9 proc.) savivaldybės. 

Analizės duomenimis, neįgaliųjų socialinei integracijai buvo skirta 4,4 mln. eurų. 

Šiam tikslui skirtos lėšos sudarė 3,7 proc. nuo nepanaudotų lėšų. Daugiausia nepanaudotų lėšų šiai sričiai skyrė Kaišiadorių rajonas (25,7 proc.), Prienų rajonas (13,4 proc.), Ukmergės rajonas (12,7 proc.), Švenčionių rajonas (10,4 proc.), Kelmės rajonas (9,1 proc.).

Pagal SADM analizę, užimtumo didinimui skirta 1,3 mln. eurų, o tai 1,12 proc. nepanaudotų lėšų. Daugiausia nepanaudotų lėšų šiai sričiai skyrė Biržų rajonas (19,7 proc.), Druskininkai (18,7 proc.), Ignalinos rajonas (10,1 proc.), Šakių rajonas (8,4 proc.). 

Tuo metu Savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčio didinimui skirta 1,3 mln. eurų, o tai sudarė 1,1 proc. piniginei socialinei paramai nepanaudotų lėšų. Daugiausia nepanaudotų lėšų šiai sričiai skyrė Visagino miestas (18,8 proc.), Kalvarija (13,9 proc.), Jurbarko rajonas (8 proc.), Kazlų Rūda (7,6 proc.), Šakių rajonas (6,5 proc.). 

Smurto, savižudybių, priklausomybių ir prekybos žmonėmis prevencijai buvo skirta 0.6 mln. eurų, o tai 0,57 proc. nepanaudotų piniginės socialinės paramos lėšų.

Daugiausia nepanaudotų lėšų šiai sričiai skyrė Kalvarija (19,3 proc.), Plungės rajonas (2,92 proc.), Kauno miestas (1,43 proc.), Ukmergės rajonas (1,39 proc.), Vilniaus rajonas (1,28 proc.).