Verslas

2015.09.08 13:45

Pernai Lietuvoje – patentų paraiškų rekordas

ELTA 2015.09.08 13:45

Valstybinis patentų biuras (VPB) pernai gavo 5 892 paraiškas pramoninės nuosavybės objektams (išradimams, dizainui, prekių ženklams) registruoti.

Valstybinis patentų biuras (VPB) pernai gavo 5 892 paraiškas pramoninės nuosavybės objektams (išradimams, dizainui, prekių ženklams) registruoti.

Laipsniškas ir nuoseklus nacionalinių patentų (išradimų) paraiškų augimas pastebimas nuo 2007 m., kai jų buvo gautos 85. Praėjusiais metais buvo gautos 165 šios paraiškos – daugiausiai per pastaruosius 10 metų, iš jų 120 padavė Lietuvos pareiškėjai. 2014 metais VPB išdavė 120 nacionalinių patentų – 30,4 proc. daugiau nei 2013 m. 2014 m. buvo patvirtintas 1 247 Europos patentų galiojimas. Deja, tik venas iš jų priklauso Lietuvos pareiškėjui.

Pastebima, kad užsienio pareiškėjai vis aktyviau patentuoja Lietuvoje. 2014 m. užsienio pareiškėjams VPB išdavė 23 nacionalinius patentus (2013 m. tokių patentų buvo išduota 14).

Pasak VPB direktoriaus pavaduotojos Žilvino Danio, patentinė veikla šalyje aktyvėja, ja vis dažniau naudojasi Lietuvos verslas.

„Kita vertus, Lietuvos rinka domina vis daugiau užsieniečių, tai gali reikšti arba potencialias investicijas į kuriamus produktus, arba patentuotų technologijų importą“, – teigia Ž. Danys.

2014 m. VPB gavo 1,5 proc. daugiau paraiškų pramoninės nuosavybės objektams registruoti nei 2013 m. ir 27 proc. daugiau nei 2012 m.

Praėjusiais metais Lietuvos pareiškėjai buvo aktyvesni ir teikdami prekių ženklų paraiškas. 2014 m. nacionalinių prekių ženklų paraiškų skaičius išaugo 7,9 proc. Šių paraiškų 2014 m. gauta 2 457, kai 2013 m. – 2 277, 2012 m. – 2 270. VPB pernai įregistravo net 22 proc. daugiau prekių ženklų, apimančių 3 949 prekių ir paslaugų klases, t.y. 2 137 prekių ženklų, kai tuo tarpu 2013 m. – 1 750, 2012 m. – 1 700.

Augo ir tarptautinių prekių ženklų paraiškų pagal Madrido protokolą skaičius – nuo 97 (2012 m.) iki 107 (2014 m.).

Pernai Lietuvos verslininkai buvo aktyvesni ir registruodami dizainą užsienyje – teikdami tarptautinio dizaino ar Bendrijos dizaino paraiškas. 2014 m. paduotos 94 paraiškos, tuo tarpu 2013 m. – 52 paraiškos.