Verslas

2012.12.21 10:26

Seimas patvirtino 2013 metų biudžetą

ELTA 2012.12.21 10:26

Ketvirtadienį Seimas patvirtino naujosios Vyriausybės pakoreguotą 2013 metų valstybės nacionalinį biudžetą. Už pateiktą biudžeto įstatymo projektą pasisakė 103, prieš – 2, susilaikė 28 parlamentarai.  

Ketvirtadienį Seimas patvirtino naujosios Vyriausybės pakoreguotą 2013 metų valstybės nacionalinį biudžetą. Už pateiktą biudžeto įstatymo projektą pasisakė 103, prieš – 2, susilaikė 28 parlamentarai.

Prieš balsavimą buvo svarstomos Seimo narių siūlomos pataisos, tačiau daugumai jų nepritarta. Tiesa, nemaža dalis frakcijų atstovų atsiėmė savo pasiūlymus, finansų ministrui Rimantui Šadžiui pažadėjus, jog jie bus atidžiai peržiūrėti ministerijose.

ELTA primena, kad praėjusį penktadienį Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos patobulintam 2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui.

Projektas pataisytas įvertinus atnaujintas makroekonomikos prognozes, numatomą didinti minimalų mėnesio atlyginimą, apibendrintus Seimo narių, valstybės institucijų siūlymus bei atsižvelgus į Valstybės kontrolės pastabas. Palyginti su ankstesniuoju projektu, valstybės biudžeto rodikliai kinta nedaug, pažymima Finansų ministerijos pranešime.

Visos valstybės biudžeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų – 7,546 mlrd. litų) sudarys 18,2 mlrd. litų, su ES ir kitos paramos lėšomis – 25,7 mlrd. litų. Palyginti su ankstesniuoju projektu, pajamos mažėja 0,4 mln. litų.

Patobulintame projekte valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti sudarys 26,4 mlrd. litų – 42,4 mln. litų daugiau, palyginti su ankstesniuoju projektu.

2013 m. valstybės biudžeto asignavimai viršija pajamas 740 mln. litų, deficitas sudarys 0,6 proc. BVP (grynųjų pinigų principu), o planuojamas 2013 m. visų viešųjų finansų deficitas – apie 2,5 proc. BVP. Planuojama, kad 2012 metų viešųjų finansų deficitas neviršys 3,0 proc. BVP.

Numatoma, kad kitų metų nacionalinio biudžeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų) sudarys beveik 21,4 mlrd. litų. Kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis nacionalinio biudžeto pajamos sudarys 28,9 mlrd. litų.

Atsižvelgus į lapkričio pabaigoje Finansų ministerijos atnaujintas vidutinio darbo užmokesčio augimo bei nedarbo rodiklių perspektyvas 2012 ir 2013 metams ir į tai, kad, priėmus sprendimą didinti minimaliąją mėnesinę algą (MMA) iki 1000 litų nuo 2013 m. sausio 1 d., vidutinio darbo užmokesčio augimo per metus projekcija 2013 m. didėtų dar vienu procentiniu punktu, planuojama, kad gyventojų pajamų mokesčio įplaukos į nacionalinį biudžetą, palyginti su ankstesniuoju projektu, didės 165,8 mln. litų (iš jų į valstybės biudžetą – 68 mln. litų).

Įvertinus 2012 m. pajamų surinkimo tendencijas, 2013 metų valstybės biudžeto akcizų pajamų prognozė mažinama apie 32 mln. litų, pajamų iš PVM prognozė mažinama apie 64,2 mln. litų.

Patobulintame įstatymo projekte pajamų iš dividendų prognozė didinama 17 mln. litų – iki 214 mln. litų, o iš transporto priemonių mokesčių – 11,5 mln. litų, iki 181,5 mln. litų.

Dėl siūlymo padidinti MMA iki 1000 litų lėšų poreikis sudaro 160 mln. litų, iš kurių apie 62 mln. litų tenka valstybės biudžetui, o 98 mln. litų – savivaldybių biudžetams.

Patobulintame įstatymo projekte Vyriausybė siūlo padidinti valstybės biudžeto asignavimus 66,3 mln. litų, iš kurių beveik 62 mln. litų sudaro asignavimai, kuriuos siūloma skirti MMA padidinti iki 1000 litų.

Siekiant, kad minėtasis siūlomas išlaidų padidinimas nepažeistų Fiskalinės drausmės įstatymo reikalavimų, siūloma sumažinti asignavimus beveik 24 mln. litų, iš kurių 16,5 mln. litų sudarytų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybinių pensijų, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokų programai numatomos skirti lėšos (dėl asignavimų perdavimo kitoms institucijoms); 5,5 mln. litų – valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams; beveik 2 mln. litų – asignavimai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.

Patobulintame Valstybės investicijų 2013–2015 metų programos (VIP) projekte 2013 metams valstybės kapitalo investicijoms numatoma skirti, palyginti su ankstesniuoju projektu, 1,5 mln. litų mažiau.

Iš viso VIP finansuoti 2013 m. numatyta 4,749 mlrd. litų. Iš jų ES paramos lėšos sudaro 3,197 mlrd. litų, valstybės garantuojamos paskolos – 253,2 mln. litų.