Verslas

2015.02.12 16:19

Iki metų pabaigos suplanuos, kaip išvystyti bendrą dujų rinką

ELTA 2015.02.12 16:19

Iki šių metų pabaigos ketinama parengti Baltijos šalių ir Suomijos regioninės dujų rinkos vystymo veiksmų planą ir susitarti dėl teisinės-reguliacinės aplinkos suvienodinimo.

Iki šių metų pabaigos ketinama parengti Baltijos šalių ir Suomijos regioninės dujų rinkos vystymo veiksmų planą ir susitarti dėl teisinės-reguliacinės aplinkos suvienodinimo.

Tokie susitarimai pasiekti ketvirtadienį vykusiame pirmajame Regioninės dujų rinkos koordinavimo grupės susitikime, kuriame dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos, praneša Energetikos ministerija.

„Labai svarbu, kad mus sieja abipusis interesas sukurti lanksčias sąlygas Baltijos šalių rinkos žaidėjams naudotis esama infrastruktūra ir taip teikti naudą dujų rinkos dalyviams bei vartotojams. Šioje srityje vienas iš pagrindinių iššūkių, kurį norime kuo greičiau išspręsti, tai – reguliacinės aplinkos suderinimas“, – komentuoja energetikos viceministras Aleksandras Spruogis.

Susitikimo metu atstovai apsikeitė informacija apie esamą padėtį ir būsimus žingsnius įgyvendinant Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo nuostatas, diskutavo apie pagrindines kliūtis, neleidžiančias labiau pagyvinti dujų prekybos tarp šalių, bei svarstė priemones, kurių būtų galima imtis 2015–2016 metais šioms kliūtims pašalinti.

Susitikimo dalyviai taip pat patvirtino regioninės grupės tikslus ir uždavinius, kuriuos kartu spręs šiame bendradarbiavimo formate, susitarė dėl tolesnių veiksmų ruošiantis antrajam regioninės grupės susitikimui balandžio mėnesį.

Regioninės dujų rinkos koordinavimo grupę sudaro Baltijos šalių ir Suomijos ministerijų, atsakingų už energetikos politiką, šių valstybių energetikos sektoriaus reguliavimo institucijų bei regioninės svarbos dujų infrastruktūros operatorių atstovai.