Verslas

2015.09.08 13:45

Pernai pradėta beveik 300 paramos gavimo tyrimų, 70 proc. jų pasitvirtino

ELTA 2015.09.08 13:45

Pernai tiek pradėtų tyrimų dėl paramos gavimo iš ES ir valstybės biudžeto lėšų, tiek nustatytų pažeidimų skaičius, palyginti su 2013-aisiais, padvigubėjo – 2014-aisiais pradėta 290 pažeidimo tyrimų, iš kurių pasitvirtino apie 70 proc.

Pernai tiek pradėtų tyrimų dėl paramos gavimo iš ES ir valstybės biudžeto lėšų, tiek nustatytų pažeidimų skaičius, palyginti su 2013-aisiais, padvigubėjo – 2014-aisiais pradėta 290 pažeidimo tyrimų, iš kurių pasitvirtino apie 70 proc.

Paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų, numatomos trijų rūšių sankcijos – paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir paramos ar jos dalies susigrąžinimas, praneša Nacionalinė mokėjimo agentūra.

Dėl rimtų pažeidimų nutrauktų projektų lėšas Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) grąžino į bendrą programos fondą ir perskirstė populiariausioms priemonėms finansuoti. Daugiausia pažeidimų nustatyta investicinėse Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonėse. Jose ypač dažnai pasitaiko pažeidimų, susijusių su pirkimų vykdymu ir projekto veikla (veiklos pobūdžio pakeitimas, veiklos nutraukimas, įsipareigojimų nevykdymas ir pan.).

Lyginant su kitomis KPP kryptimis, trečiosios krypties, kuria remiami alternatyvūs žemės ūkiui verslo projektai, priemonių paramos lėšų įsisavinimas yra mažiausias (73 proc. nuo skirtos paramos sumos), todėl rizikingiems projektams skiriamas didelis dėmesys – atliekami rizikos vertinimai, kontroliuojami galimai susiję projektai. Per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį nustačius pažeidimus nutrauktos 32 paramos sutartys, kurių bendra suma siekia 11,6 mln. Eur. 128 projektuose buvo nustatyti pažeidimai ir pritaikytos sankcijos.

Didžiausia bendra pažeidimų suma nustatyta projektuose pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį ši suma siekia 8,86 mln. Eur, ir tai sudaro 10,8 proc. nuo išmokėtos paramos sumos pagal šią priemonę (82,7 mln. Eur). 2014 m. pagal minėtą priemonę atlikti 69 pažeidimo tyrimai.