Verslas

2012.12.18 14:09

Seimas nutarė kitų metų biudžetą tvirtinti ketvirtadienį

ELTA 2012.12.18 14:09

Seimas nutarė naujosios Vyriausybės pakoreguotą kitų metų biudžeto projektą tvirtinti ketvirtadienį.

Seimas nutarė naujosios Vyriausybės pakoreguotą kitų metų biudžeto projektą tvirtinti ketvirtadienį.

Už šį sprendimą buvo 73, prieš – 5 ir susilaikė 48 parlamentarai.

2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Seimui pristatė finansų ministras Rimantas Šadžius. Jo teigimu, Vyriausybė neturi jokių galimybių didinti valstybės biudžeto išlaidų, todėl apsiriboja vienu prioritetu – minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimu iki 1 tūkst. litų.

ELTA primena, kad svarstomame patobulintame įstatymo projekte Vyriausybė siūlo padidinti valstybės biudžeto asignavimus 66,3 mln. litų, iš kurių beveik 62 mln. litų sudaro asignavimai, kuriuos siūloma skirti MMA padidinti iki 1 tūkst. litų; 1,6 mln. litų – Vyriausiajai rinkimų komisijai (pakartotiniams rinkimams į Seimą organizuoti); beveik 0,9 mln. litų – Lietuvos apeliaciniam teismui (dėl didelio darbo krūvio naujoms teisėjų padėjėjų pareigybėms steigti); 0,7 mln. litų – Energetikos ministerijai (gaunamos iš TEN-E fondo lėšos); 0,6 mln. litų – Seimo kanceliarijai (signatarų rentoms mokėti ir kreditiniams įsiskolinimams dengti); 0,3 mln. litų – Specialiųjų tyrimų tarnybai (pareigūnų valstybinėms pensijoms mokėti); 0,2 mln. litų – Valstybės saugumo departamentui (pareigūnų valstybinėms pensijoms mokėti). Teisės akto projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad dėl siūlymo padidinti minimaliąją mėnesinę algą iki 1000 litų lėšų poreikis sudarys 160 mln. litų, iš kurių apie 62 mln. litų teks valstybės biudžetui, o 98 mln. litų – savivaldybių biudžetams.

Pasak R. Šadžiaus, atsižvelgiant į paskutines makroekonomines prognozes, Vyriausybė taip pat siūlo pakoreguoti ir pajamų planą. 2013 m. valstybės biudžeto akcizų pajamų prognozė mažinama apie 32 mln. litų, pajamų iš PVM prognozė mažinama apie 64,2 mln. litų. Taip pat patobulintame įstatymo projekte pajamų iš dividendų prognozė didinama 17 mln. litų, o iš transporto priemonių mokesčių – 11,5 mln. litų.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, siekiant, kad minėtas siūlomas išlaidų padidinimas nepažeistų Fiskalinės drausmės įstatymo reikalavimų, t. y. kad 2013 m. asignavimų dydis (neįskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų), palyginti su 2012 m., nedidėtų daugiau kaip 224 mln. litų, patobulintame įstatymo projekte siūloma sumažinti asignavimus beveik 24 mln. litų.

Naujosios Vyriausybės patobulintame įstatymo projekte 2013 m. valstybės biudžeto pajamos sudaro 25 mlrd. 696 mln. litų, asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti – 26 mlrd. 436 mln. litų (išlaidos ir pajamos nurodytos su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių finansinės parama). Numatoma, kad asignavimai pajamas viršys 740 mln. litų.

2013 metų nacionalinio biudžeto, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų - 7 mlrd. 546 mln. litų) sudarys beveik 21 mlrd. 390 mln. litų, o išlaidos be ES paramos lėšų – 22 mlrd. 130 mln. litų, t. y. beveik 407 mln. litų daugiau nei 2012 metais. Nacionalinio biudžeto išlaidos kitais metais didėja dėl pirmininkavimo ES Tarybai, skolos aptarnavimo (palūkanų mokėjimo), didėjančių įmokų į ES biudžetą ir dėl siūlymo padidinti minimaliąją mėnesinę algą iki 1000 litų nuo 2013 m. sausio 1 d.

Valstybės biudžeto išlaidos be Europos Sąjungos paramos 2013 metais sudarys apie 18 mlrd. 890 mln. litų, pajamos – apie 18 mlrd. 150 mln. litų. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams sudarys beveik 3 mlrd. 131,7 mln. litų, bendrosios dotacijos kompensacijos – 194 mln. 7 tūkst. litų.

Daugiausia pajamų 2013 m. numatoma gauti iš pridėtinės vertės mokesčio - 9 mlrd. 291 mln. litų (4,1 proc. daugiau nei pagal patvirtintą 2012 metų planą). Iš gyventojų pajamų mokesčio numatoma gauti 4 mlrd. 282 mln. litų (13,3 proc. daugiau nei 2012 m.). Akcizų kitąmet numatoma surinkti 3 mlrd. 523 mln. litų (4,1 proc. daugiau nei 2012 m.). Iš pelno mokesčio kitąmet planuojama gauti apie 1 mlrd. 281 mln. litų (4,4 proc. daugiau lyginant su 2012 metų planu). Numatoma, kad visos valstybės valdomos įmonės (įskaitant AB bei UAB) į valstybės biudžetą perves apie 214 mln. litų dividendų. Daugiausia grąžos tikimasi iš energetikos ir transporto srities įmonių.