Verslas

2015.09.08 13:45

Įvedus eurą, galvą sukti tenka ir dėl kitokio valiutų kursų skelbimo

Įvedus eurą, lietuviams tenka pasukti galvą ne vien dėl kitaip atrodančių kainų, bet ir dėl kitokio valiutų kursų skelbimo. 

Įvedus eurą, lietuviams tenka pasukti galvą ne vien dėl kitaip atrodančių kainų, bet ir dėl kitokio valiutų kursų skelbimo. 

Iki Naujųjų, perkant užsienio valiutą, šalies bankuose būdavo nurodoma, kiek vienas užsienio valiutos vienetas buvo vertas litų, o dabar – kiek vienas euras vertas užsienio valiutos vienetų. Kitaip tariant, anksčiau skelbta, kiek litų kainuoja vienas Jungtinių Amerikos valstijų doleris, o dabar pranešama, kiek dolerių galite įsigyti už vieną eurą.

„Dolerio kursas yra 1,194. Tai reiškia, kad klientas už vieną eurą turi sumokėti 1,194 dolerio. Jeigu iki Naujųjų metų būdavo, sakykim, 2,85 kursas, tai reikšdavo, kad už vieną dolerį gaunamas 1 doleris 85 centai. Dabar reiškia, kad už vieną eurą turi sumokėti 1,194 dolerio“, – aiškina Medicinos banko Stoties klientų aptarnavimo sk. viršininkas Robertas Kriščeliūnas.

Jeigu perkate šimtą dolerių, o skelbiamas kursas – 1,17, reiškia, kad už 100 eurų gausite 117 dolerių. Jei kursas būtų toks pat, o dolerius norėtumėte parduoti ir nusipirkti 100 eurų, tektų mokėti 117 dolerių.

„Kai klientas duoda 500 eurų, 500 reikia dauginti iš skelbiamo kurso ir sužinosim, kokią dolerių sumą jis gaus. T. y., 500 dauginti 1,179 ir gausim, kiek jis gaus dolerių. Truputį yra painiava, klientai maišosi, mes patys dar truputėlį nepratę“, – tikina Medicinos banko Stoties klientų aptarnavimo sk. viršininkas

„Visam pasauly euro kursas yra nustatomas pateikiant valiutos santykį su euru – jeigu vienas euras, dolerio pavyzdžiu, būtų lygus 1,18 dolerių, paskutinio momento duomenimis. Pasikeitė pateikimo forma – anksčiau būdavo už litus atvirkščiai, dabar – kiek vienas euras yra vertas dolerių, svarų ar kitos valiutos“, – sako Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos direktorius Mindaugas Vaičiulis.

Iki 2015-ųjų sausio litai būdavo skelbiami kaip kotiruojama arba antra valiuta prieš bazinę valiutą, todėl visų užsienio valiutų vertė buvo matuojama litais. Tačiau, pagal susiklosčiusią praktiką valiutų rinkoje, euras visuomet kotiruojamas kaip bazinė arba pirma valiuta prieš visas kitas, taigi pakeistas valiutų pirkimo-pardavimo kursų skaičiavimo būdas atitinka nusistovėjusią Europos centrinio banko praktiką.

„Reikės priprasti atvirkščiai skaičiuoti, tačiau tai yra įprasta rinkos praktika. Bet kur – užsienio žiniasklaidoje, internete – tas kursas skelbiamas būtent taip. Po keletos savaičių, manau, visi priprasime. Lietuvos bankas šiuo metu tik paskelbia dar kartą Europos centrinio banko nustatomą kursą, nes tai jau yra euro kursas, o lito kursai jau liko tiktai istorijoje“, – teigia Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos direktorius.

Euro ir užsienio valiutos santykiai skelbiami kiekvieną darbo dieną 15 val. 15 min. Lietuvos laiku, vadovaujantis reguliaria tarptautine jų suderinimo procedūra.