Verslas

2015.02.12 21:38

Europos Komisija papriekaištavo „Lietuvos geležinkeliams“

LRT.lt 2015.02.12 21:38

Europos Komisija (EK) pranešė Lietuvos geležinkelių sektoriaus senbuvei AB „Lietuvos geležinkeliai“, kad, jos nuomone, išmontavusi Lietuvą ir Latviją jungiančius geležinkelių bėgius bendrovė riboja konkurenciją Lietuvos ir Latvijos geležinkelių rinkose, praneša EK atstovybė Lietuvoje.

Europos Komisija (EK) pranešė Lietuvos geležinkelių sektoriaus senbuvei AB „Lietuvos geležinkeliai“, kad, jos nuomone, išmontavusi Lietuvą ir Latviją jungiančius geležinkelių bėgius bendrovė riboja konkurenciją Lietuvos ir Latvijos geležinkelių rinkose, praneša EK atstovybė Lietuvoje.

Jei bus patvirtinta, kad toks elgesys apribojo konkurenciją, bendrovė būtų pažeidusi ES antimonopolines taisykles, kurios draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje. Gali būti, kad išmontavus bėgius klientai nebegalėjo naudotis kitų geležinkelių įmonių teikiamomis krovinių vežimo tarp Lietuvos ir Latvijos paslaugomis. Prieštaravimo pareiškimo išsiuntimas nereiškia, kad tyrimo rezultatas jau yra aiškus.

2008 m. rugsėjo mėn. „Lietuvos geležinkeliai“ sustabdė geležinkelių eismą tarp Lietuvos ir Latvijos. Po mėnesio „Lietuvos geležinkeliai“ išmontavo bėgius. Bėgiai neatstatyti iki šiol.

„Tokie veiksmai EK kelia susirūpinimą, nes jais galėjo būti apribota konkurencija Lietuvos ir Latvijos geležinkelių rinkose: visų pirma galėjo būti trukdoma didžiausio „Lietuvos geležinkelių“ kliento planams geležinkelių krovinius nukreipti į Latviją naudojantis kitų geležinkelių įmonių paslaugomis“, – sakoma pranešime.

Pagrindiniai faktai

Gavusi skundą, EK 2011 m. atliko patikrinimus „Lietuvos geležinkelių“ patalpose, o 2013 m. kovo mėn. pradėjo oficialią antimonopolinio veiklos tyrimo procedūrą.

Prieštaravimo pareiškimas – oficialus EK veiksmas tiriant įtariamą ES taisyklių dėl konkurenciją ribojančios veiklos pažeidimą. Komisija raštu informuoja susijusias šalis apie joms pareikštus prieštaravimus, o bendrovės gali išnagrinėti į Komisijos tyrimo bylą įtrauktus dokumentus, raštu atsakyti ir prašyti žodinio bylos nagrinėjimo, kurio metu galėtų pateikti savo pastabas Komisijos atstovams ir nacionalinėms konkurencijos institucijoms.

Jeigu šalims pasinaudojus gynybos teise EK daro išvadą, kad pažeidimas yra įrodytas, ji gali priimti sprendimą, kuriuo uždraustų tokį elgesį, ir nustatyti baudą, kuri siektų iki 10 proc. bendrovės metinės pasaulinės apyvartos.

Daugiau informacijos pateikiama EK Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje, Komisijos viešajame bylų registre (bylos numeris 39813). Nauji konkurencijos politikos sprendimai išvardyti elektroniniame konkurencijos naujienų savaitraštyje Competition weekly e-News.