Verslas

2012.12.10 09:32

Siūloma iki kitų metų liepos 1 d. nukelti įstatymo nuostatą dėl papildomo vairuotojų mokymo

ELTA2012.12.10 09:32

Siūloma nustatyti, kad Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostata dėl papildomo vairuotojų mokymo įsigaliotų ne 2013 m. sausio 1 d., bet 2013 m. liepos 1 d.

Siūloma nustatyti, kad Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostata dėl papildomo vairuotojų mokymo įsigaliotų ne 2013 m. sausio 1 d., bet 2013 m. liepos 1 d.

Tokį Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.

Pasak jo, įstatymo projekto uždavinys – išvengti situacijos, kad „dėl netinkamo Susisiekimo ministerijos darbo gali susidaryti padėtis, kai pradedantiesiems vairuotojams išduodami laikini vairuotojo pažymėjimai negalės būti keičiami į 10 metų galiojančius vairuotojo pažymėjimus“.

Pagal šiuo metu galiojantį Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, pradedantiesiems vairuotojams (neturintiems 2 metų vairavimo stažo) išduodami laikini vairuotojo pažymėjimai, kurie keičiami į 10 metų galiojančius vairuotojo pažymėjimus tik užbaigus papildomus vairuotojų mokymus praktinio vairuotojų mokymo centruose.

Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad papildomas vairuotojų mokymas nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas tik praktinio mokymo centruose.

Pasak J. Sabatausko, nuostata, jog pradedantiesiems vairuotojams (neturintiems 2 metų vairavimo stažo) išduodami laikini vairuotojo pažymėjimai, kurie keičiami į 10 metų galiojančius vairuotojo pažymėjimus tik užbaigus papildomus vairuotojų mokymus praktinio vairuotojų mokymo centruose įsigaliojo dar 2008 m. liepos 1 d.

Vyriausybei nepatvirtinus būtinų poįstatyminių teisės aktų, Seimas vėl 2010 m. svarstė papildomo praktinio vairuotojų mokymų klausimą.

Pagal 2010 m. birželio 10 d. priimto Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, Vyriausybė iki 2011 m. birželio 30 d. parengia teisės aktus, kuriuose būtų numatyta papildomo vairuotojų mokymo tvarka. Pakartotinai įstatymų leidėjas nukėlė pradedančiųjų vairuotojų mokymo įsigaliojimą iki 2013 m. sausio 1 d., nes Susisiekimo ministerija nevykdė įstatymų leidėjo valios.

„Deja, Vyriausybė ir jos įgaliota institucija - Susisiekimo ministerija ir iki šiol to neatliko. Todėl, nepriėmus teikiamo teisės akto, gali susidaryti situacija, kai pradedantiesiems vairuotojams išduodami laikini vairuotojo pažymėjimai negalės būti keičiami į 10 metų galiojančius vairuotojo pažymėjimus. Todėl siūloma, kad Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostata dėl papildomo vairuotojų mokymo įsigaliotų 2013 m. liepos 1 d.“, – teigia J. Sabatauskas.

Jis atkreipia dėmesį, kad Susisiekimo ministerija pagal kompetenciją gali reguliuoti papildomo praktinio mokymo paslaugos kainodarą, todėl ši paslauga išliktų prieinama visiems vairuotojams.