Verslas

2014.12.31 15:49

Iš Konkurencijos tarybos – kirtis Šiaulių savivaldybei

ELTA2014.12.31 15:49

Gruodžio 31-ąją Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimų, kurie, Konkurencijos tarybos ekspertų vertinimu, užkirto kelią nepriklausomiems šilumos gamintojams patekti į Šiaulių miesto šilumos gamybos ir pardavimo rinką ir taip galimai pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį.

Gruodžio 31-ąją Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimų, kurie, Konkurencijos tarybos ekspertų vertinimu, užkirto kelią nepriklausomiems šilumos gamintojams patekti į Šiaulių miesto šilumos gamybos ir pardavimo rinką ir taip galimai pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį.

Konkurencijos taryba tyrimą dėl galimai konkurenciją ribojančių Šiaulių m. tarybos sprendimų pradėjo vasario 4 d. gavusi UAB „GECO-Taika“ pranešimą.

Konkurencijos tarybos ekspertų vertinimu, Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2013 ir 2014 metais priimti sprendimai stabdė šilumos ūkio vystymo procedūras Šiaulių mieste, kol bus partvirtinta Nacionalinė programa, privilegijavo AB „Šiaulių energija“ ir diskriminavo nepriklausomus šilumos gamintojus.

Tyrėjų vertinimu, savivaldybės sprendimai sukūrė skirtingas konkurencijos sąlygas ūkio subjektams, norintiems dalyvauti Šiaulių miesto šilumos gamybos ir pardavimo rinkoje ir iš esmės eliminavo konkurenciją joje. Dėl nepagrįsto Šiaulių m. savivaldybės delsimo, ignoruojant Šilumos ūkio įstatymo ir Nacionalinės strategijos nuostatas, kai kurie nepriklausomi šilumos gamintojai buvo priversti stabdyti savo veiklą, tuo tarpu savivaldybės valdoma AB „Šiaulių energija“ ir toliau turėjo galimybę aktyviai dalyvauti Šiaulių m. šilumos ūkio atnaujinimo procese.

„Savivaldybės ypač dažnai savo konkurenciją ribojančius sprendimus argumentuoja siekiu „apsaugoti vartotojus“. Deja, šis siekis dažniausiai tėra prastai maskuojama baimė įsileisti konkurenciją ten, kur dešimtmečius „karaliauja“ savivaldybės įmonės. Iš tiesų vartotojai yra „saugomi“ nuo konkurencijos teikiamos naudos, o dažnai tik dotacijų dėka gyvuojančias savivaldybių įmonės – nuo bankroto. Nuoširdžiai tikiuosi, kad pagarba konkurencijos teisės principams 2015 m. taps ne prievole, o savaime suprantama elgesio norma visiems viešojo administravimo subjektams,“, – sako Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Konkurencijos taryba siūlo įpareigoti Šiaulių m. savivaldybę panaikinti konkurenciją ribojančius Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimus. Galutinį sprendimą dėl išsiųstame pranešime pareikštų įtarimų Konkurencijos taryba priims tik išklausiusi visus suinteresuotus asmenis.