Verslas

2015.09.08 13:45

ES ministrai aptarė investicijų skatinimą ES

ELTA 2015.09.08 13:45

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius antradienį Briuselyje dalyvavo ES Bendrųjų reikalų taryboje, kurioje ministrai diskutavo dėl Europos Komisijos pirmininko Jeano Claude`o Junckerio siūlomo 315 mlrd. eurų paketo investicijoms Europos Sąjungoje skatinti.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius antradienį Briuselyje dalyvavo ES Bendrųjų reikalų taryboje, kurioje ministrai diskutavo dėl Europos Komisijos pirmininko Jeano Claude`o Junckerio siūlomo 315 mlrd. eurų paketo investicijoms Europos Sąjungoje skatinti.

Gruodžio 18–19 dienomis Europos Vadovų Taryboje ketinama priimti sprendimą dėl šio paketo įgyvendinimo.

„Atsižvelgiant į didelį investicijų poreikį ES šis planas galėtų tapti lūžio tašku ir puikia galimybe paskatinti privataus kapitalo dalyvavimą įgyvendinant Lietuvai ir visai ES reikšmingus investicijų projektus. Tačiau svarbu, kad šis planas nepakenktų Lietuvai svarbių ES energetikos projektų finansavimui iš Bendrijos biudžeto“, – pabrėžė ministras.

Aptariant kitą Europos Vadovų Tarybos darbotvarkės klausimą – ES politiką Ukrainos atžvilgiu – L. Linkevičius pasisakė už skubią ES paramą Ukrainai, kad naujai išrinkta Aukščiausioji Rada ir suformuota vyriausybė galėtų vykdyti reformas. Ministras taip pat pabrėžė Rusijos atsakomybę konflikte ir vienos ES laikysenos Rusijos atžvilgiu svarbą.

Bendrųjų reikalų taryboje vyko diskusijos dėl ES vaidmens pasaulyje stiprinimo – vieno iš ES prioritetų ateinantiems penkeriems metams, dėl kurio birželį sutarė Europos vadovai.

Pasak L. Linkevičiaus, įgyvendinant šį prioritetą būtina koordinuoti bendrą ES valstybių narių užsienio politiką, kalbėti vienu balsu tarptautiniuose forumuose, stiprinti bendrą saugumo ir gynybos politiką, bendradarbiauti su NATO, efektyviau reaguoti į tarptautines krizes, peržiūrėti ES politiką Rusijos atžvilgiu ir subalansuoti ES kaimynystės politiką.

Taryba įvertino į ES siekiančių įstoti valstybių pažangą ir paragino šalis kandidates, ypač Serbiją, derinti su ES savo užsienio politikos pozicijas Rusijos ir Ukrainos klausimais. Taip pat apsikeista nuomonėmis dėl situacijos Turkijoje bei derybų dėl narystės ES proceso.

Ministrai sutarė siekti, kad ES būtų stiprinamas teisės viršenybės principo laikymasis. Numatyta šiuo klausimu kartą per metus Bendrųjų reikalų taryboje rengti diskusijas.