Verslas

2015.09.08 13:45

Apskaičiuotos kompensacijos nukentėjusiems dėl UAB „Go Planet Travel“

LRT.lt 2015.09.08 13:45

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – VTD) gruodžio 10 d. kreipėsi į draudimo bendroves „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje ir Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialą, reikalaudamas išmokėti draudimo išmokas turistams, patyrusiems nuostolių dėl kelionės organizatoriaus UAB „Go Planet Travel“ nemokumo, skelbiama pranešime spaudai.  

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (VTD) gruodžio 10 d. kreipėsi į draudimo bendroves „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje ir Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialą, reikalaudamas išmokėti draudimo išmokas turistams, patyrusiems nuostolių dėl kelionės organizatoriaus UAB „Go Planet Travel“ nemokumo, skelbiama pranešime spaudai.  

VTD gavo 822 prašymus dėl nuostolių kompensavimo pagal 839 sutartis. Nors paskutiniai prašymai gauti 2014 m. gruodžio 9 d.

VTD gautuose turistų prašymuose buvo daug netikslumų, pateikti ne visi reikiami duomenys ir (ar) dokumentai. Atsižvelgiant į tai, buvo individualiai bendraujama su kelionių pardavimo agentais dėl jau pateiktų turistų prašymų ir dokumentų patikslinimo (prašoma trūkstamų dokumentų, duomenų tikslinimo ir pan.). Be to,  UAB „Go Planet Travel“ pateiktuose nukentėjusių turistų sąrašuose, nebuvo įrašyta 92 sutartis sudarę turistai, nors tie turistai dėl kompensacijų, pateikdami pretenzijas, kreipėsi į VTD. VTD privalėjo individualiai patikrinti visų pretenzijas pateikusių turistų reikalavimų teisėtumą ir įvertinti nuostolių pagrįstumą.

Įvertinus VTD gautus nukentėjusių prašymus paaiškėjo, kad turistų patirtų nuostolių suma sudaro 1.790.742 Lt, kurių 1.593.755 Lt sudaro už visiškai neįvykusias keliones, o 196.987 Lt dėl iš dalies negautų paslaugų.

UAB „Go Planet Travel“ turėjo kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimą bendrai 700 tūkst. Lt sumai iš kurios buvo panaudota 123.927,21 Lt, gelbstint į bejėgišką padėtį patekusius turistus Turkijoje. Likusi 576.072,79 Lt suma yra paskirstyta visiems nukentėjusiems asmenims, kurią draudimo bendrovės perves į nukentėjusių asmenų nurodytas banko sąskaitas.

Vadovaudamasis teisės aktais bei vykdydamas turistų patirtų nuostolių ir galimų kompensacijų dydžio apskaičiavimą, VTD įvertino bendrą visų turistų patirtų nuostolių dydį, pagrįstą turistų pateiktais dokumentais. Tik gavus visus dokumentus bei turint galutinę bendrą turistų patirtų nuostolių sumą, buvo nustatytas konkrečiam turistui tenkančios ir išmokėtinos kompensacijos procentinis dydis, kuris sudaro 32,17 proc.

Išlaidos, kurias turėjo asmenys, įsigiję iš UAB „Go Planet Travel“ tik lėktuvo bilietus ir į keliones vykę savarankiškai, nėra kompensuojamos.

Išlaidų apskaičiavimo ir atitikimo pirminiams turistų pateiktiems dokumentams patikrinimą atliko audito bendrovės UAB „Rödl & Partner“ specialistai.

Artimiausiu metu VTD raštiškai informuos visus turistus apie kiekvieno iš jų patirtų nuostolių kompensavimo dydį.

Atkreipiame dėmesį, kad nors VTD pagal kompetenciją jau kreipėsi į draudimo bendroves dėl turistų reikalavimų kompensuoti patirtas išlaidas, tačiau faktinis draudimo išmokos mokėjimo klausimo nagrinėjimas patenka ne į VTD, o į draudimo bendrovių kompetenciją.

Įvertinus šiemet įvykusių UAB „Go Planet Travel“ ir UAB „Freshtravel“ nemokumų pasekmes, kai pagal galiojantį Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą apskaičiuotų kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo sumų nepakanka visiems turistų patirtiems nuostoliams atlyginti, Ūkio ministerija inicijavo Turizmo įstatymo pakeitimą, kuris artimiausiu metu bus svarstomas Lietuvos Respublikos Seime.