Verslas

2015.09.08 13:45

Seimas linkęs griežtinti atsakomybę už nelegalų darbą

ELTA 2015.09.08 13:45

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Darbo kodekso pataisoms, kuriomis siekiama mažinti nelegalaus darbo mastą ir griežtinti atsakomybę už nelegalų darbą darbdaviams ir darbuotojams.

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Darbo kodekso pataisoms, kuriomis siekiama mažinti nelegalaus darbo mastą ir griežtinti atsakomybę už nelegalų darbą darbdaviams ir darbuotojams.

Svarstomomis pataisomis siūloma įtvirtinti, kad nustačius nelegalaus darbo atvejį darbdavys turėtų sumokėti nelegaliai dirbusiam žmogui atlyginimą už darbą – ne mažesnį už minimaliąją algą ir ne mažiau kaip už tris mėnesius (nebent įrodomas kitoks nelegalaus darbo laikas) bei mokesčius. Nelegaliai dirbusiajam ne tik būtų nutrauktas nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimas, bet jis taip pat privalėtų grąžinti gautas nedarbo socialinio draudimo išmokas už laiką, kai dirbo nelegaliai. Ši prievolė būtų netaikoma, jei asmuo apie nelegalų darbą pats praneštų institucijoms, vykdančioms nelegalaus darbo kontrolę.

Siekiant mažinti administracinę naštą darbdaviams taip pat siūloma nustatyti, kad darbdavių žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities būtų privalomai tikrinamos tik pradedant veiklą, t. y. atsisakyti privalomo pakartotinio atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Šiuo metu kiekvieno darbdavio, darbdaviui atstovaujančio ar darbdavio įgalioto asmens žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities turi būti patikrintos ir teigiamai įvertintos prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas ir vėliau ne rečiau kaip kas penkeri metai.

Tam, kad Darbo kodekso pataisos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą.