Verslas

2014.12.04 10:24

Milijonas žmonių pasirašė peticiją prieš ES ir JAV prekybos derybas

ELTA 2014.12.04 10:24

Kampanijos atstovų teigimu, milijonas žmonių iš visos Europos Sąjungos pasirašė peticiją prieš planuojamą prekybos sutartį su Jungtinėmis Valstijomis, informuoja BBC.

Kampanijos atstovų teigimu, milijonas žmonių iš visos Europos Sąjungos pasirašė peticiją prieš planuojamą prekybos sutartį su Jungtinėmis Valstijomis, informuoja BBC.

Peticijoje raginama, kad ES ir jos narės nutrauktų derybas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TTIP), taip pat reikalaujama, kad ES neratifikuotų sutarties, kokia jau yra sudaryta tarp ES ir Kanados. Peticijoje taip pat teigiama, kad kai kurie aspektai kelia grėsmę demokratijai ir įstatymo viršenybei.

Peticijoje ypač nerimaujama dėl to, kad užsienio investuotojai tam tikromis aplinkybėmis turėtų galimybę kreiptis į specialiosios jurisdikcijos teismą ir pateikti ieškinį prieš vyriausybes.

Peticijoje nurodomos net kelios sritys, kuriose, pasirašiusiųjų įsitikinimu, būtų pažeisti Europos standartai, jeigu TTIP derybos būtų sėkmingai užbaigtos, o Kanados susitarimas ratifikuotas, – tokios sritys kaip užimtumas, socialinė apsauga, aplinkosauga, privatumo ir vartotojų apsauga.

Europos Komisija tvirtina, kad ES neturėtų aukoti savo aukštų standartų. Jos teigimu, investuotojų apsaugos nuostatos yra svarbios siekiant užtikrinti investicijų srautus ir apskritai savo funkciją jos atliko tinkamai. Bet EK pripažįsta, kad nuostatos turi būti tobulinamos, ir būtent to ji stengsis siekti per dvišales derybas.

Peticija parengta kaip Europos piliečių iniciatyva, dėl to gali būti pradėtas viešas svarstymas Europos Parlamente ir gali būti pareikalauta, kad Europos Komisija pateiktų oficialų atsakymą, paaiškinantį, kodėl ji sutinka su peticijos įteikėjų raginimais arba kodėl juos atmeta.

Europos Komisija jau pareiškė, kad peticija neatitinka Europos piliečių iniciatyvos formato. Kampanijos dalyviai ruošiasi užginčyti šį sprendimą.