Verslas

2014.11.26 14:56

Patvirtinta viešųjų pastatų renovacijos programa

ELTA 2014.11.26 14:56

Vyriausybė trečiadienį patvirtino Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, pagal kurią iki 2020 metų numatoma renovuoti ne mažiau kaip 700 tūkst. kv. m. šių pastatų.

Vyriausybė trečiadienį patvirtino Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, pagal kurią iki 2020 metų numatoma renovuoti ne mažiau kaip 700 tūkst. kv. m. šių pastatų.

Po atnaujinimo viešųjų pastatų šildymo išlaidos turėtų sumažėti bent 20 proc., o įgyvendinant programos priemones, ne mažiau kaip 14 tūkst. tonų per metus bus sumažintas ir į orą išmetamo anglies dioksido kiekis. Programai finansuoti skirta 498,8 mln. litų, iš kurių 325 mln. teks centrinės valdžios pastatų renovacijai, o 174 mln. litų – savivaldybių viešiesiems pastatams. Per pirmuosius dvejus programos metus renovuojamas plotas sudarys 153 tūkst. kv. m, ir tai daugiausiai bus centrinei valdžiai priklausantys pastatai (141 tūkst. kv. m). Savivaldybėms priklausančių pastatų per šį laikotarpį ketinama renovuoti daugiau nei dešimt kartų mažiau – 12 tūkst. kv. m.

Antruoju programos etapu žymų atotrūkį ketinama sušvelninti: iki 2020-ųjų žadama atnaujinti 218 tūkst. kv. m savivaldybių viešųjų pastatų ir 329 tūkst. kv. m centrinės valdžios viešųjų pastatų.

Registrų centro duomenimis, 2014 m. metų sausio 1 d. Nekilnojamojo turto registre yra įregistruoti 13 tūkst. 123 viešieji pastatai, kuriuos nuosavybės teise valdo valstybė ir savivaldybės. Tai administracinės, kultūros, mokslo ir sporto, gydymo, gyvenamosios (vaikų namai, prieglaudos, globos namai), specialiosios ir kitos paskirties pastatai.

Vyriausybės posėdžio metu pastabų programai pateikė teisingumo ministras Juozas Bernatonis, atkreipęs dėmesį, kad šiai programai nėra atliktas antikorupcinis vertinimas, nors Teisingumo ministerija rekomendavo šį veiksmą. J. Bernatonio teigimu, taip pat neaišku, kokia apimtimi Vyriausybė galėtų reguliuoti savivaldybėms prisikirtas funkcijas, dalyvaujant viešųjų pastatų atnaujinimo programoje. Aplinkos ministro Kęstučio Trečioko ir J. Bernatonio sutarimu, šie klausimai turės būti išspręsti iki kitų metų sausio 1 dienos, kada numatoma pradėti viešųjų pastatų renovaciją.

Dauguma tokių pastatų statyti 1900-1990 m., kai vyravo plytinių ir stambiaplokščių pastatų statyba. Jų vienam kvadratiniam metrui naudingojo ploto apšildyti reikia 160-610 kilovatvalandžių per metus. Šie pastatai priskiriami žemiausioms – E, F ir G – pastato energinio naudingumo klasėms.

2007-2013 metais valstybės ir ES paramos lėšomis šalyje atnaujinti 787 viešieji pastatai, iš jų 438 – mokyklos. Šiam tikslui buvo skirta apie 1 mlrd. litų.

Aplinkos ir Energetikos ministerijų parengta Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa bus finansuojama ES 2014-2020 m. paramos, taip pat valstybės ir savivaldybių, privačių investuotojų ir kitų šaltinių lėšomis. Ji numato, kad centrinės valdžios viešųjų pastatų renovacija rūpinsis Energetikos ministerija, o savivaldybių – Aplinkos ministerija.