Verslas

2014.11.25 13:00

Biudžeto projektas grąžintas tobulinti

ELTA 2014.11.25 13:00

Seimas po svarstymo grąžino Vyriausybei tobulinti 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

Seimas po svarstymo grąžino Vyriausybei tobulinti 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

Pagal biudžeto projektą siūloma patvirtinti beveik 8 mlrd. eurų sieksiančias valstybės biudžeto pajamas, ir beveik 8,3 mlrd. eurų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Išlaidos pajamas viršytų daugiau nei 342 mln. eurų.

Apsvarstęs pateiktą biudžeto projektą ir pateiktus siūlymus Biudžeto ir finansų komitetas siūlo Vyriausybei papildomai skirti 130 tūkst. litų Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, 1 mln. litų – Muitinės departamento darbo užmokesčiui.

Vietoje planuojamų 100 tūkst. litų iš valstybės investicijų programos Zarasų kultūros centrui siūloma skirti 50 tūkst. litų., o likusius 50 tūkst. litų skirti Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklai. 144 810 eurų (500 tūkst. litų) siūloma mažinti Švietimo ir mokslo ministerijai skiriamus asignavimus turtui įsigyti, o šiomis valstybės investicijų programos lėšomis siūloma didinti Kūno kultūros ir sporto departamentui skiriamus asignavimus.

Lietuvos švietimo istorijos muziejui, pakeitusiam statusą iš apskrities į respublikinį, siūloma skirti papildomus 23 170 eurų (80 tūkst. litų.) trijų etatų įsteigimui. Lietuvos nacionalinei filharmonijai siūloma skirti lėšų vieno autobuso įsigijimui.

Papildomus 24 618 tūkst. eurų (85 mln. litų) siūloma skirti mažiausiai uždirbančių biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui nuo 2015 metų kovo 1 dienos padidinti.

Trūkstamus 2 303 863 eurus (7955 tūkst. litų) siūloma skirti pensijų motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms 5 ar 6 vaikus, mokėjimui. Dar 115 848 eurus (400 tūkst. litų) siūloma skirti švietėjiškai veiklai pagal programą „Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas“, o 289 620 eurų (1000 tūkst. litų) siūloma skirti viešosios aplinkos prieinamumui neįgaliesiems užtikrinti ir būsto neįgaliesiems pritaikymui. Neįgaliųjų savarankiškumą didinančių ir jų įsidarbinimą skatinančių įstaigų išaugusioms išlaidoms padengti prašoma 289 620 eurų.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai papildomai siūloma skirti 16 691 eurų (3898,5 eurų darbo užmokesčiui, 1207,76 eurų socialinio draudimo įmokų priskaitymams, 11585 eurų švietimo priemonėms įgyvendinti).

Kitus siūlymus 2015 metų biudžeto projektui nuspręsta perduoti Vyriausybei svarstyti.