Verslas

2014.11.19 16:34

Nurodė išpirkti „Lietuvos elektrinės“ akcijas

DELFI.lt 2014.11.19 16:34

Trečiadienį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl valstybės pareigos išpirkti pasibaigusio juridinio asmens akcinės bendrovės „Lietuvos elektrinė“ smulkiųjų akcininkų akcijas,  konstatavo, kad ši prievolė yra išlikusi ir turi būti įvykdyta.

Trečiadienį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl valstybės pareigos išpirkti pasibaigusio juridinio asmens akcinės bendrovės „Lietuvos elektrinė“ smulkiųjų akcininkų akcijas,  konstatavo, kad ši prievolė yra išlikusi ir turi būti įvykdyta.

Kasacinis Teismas pažymėjo, kad netaikant priverstinio akcijų išpirkimo procedūros, negalėtų būti įgyvendintas ES ir Lietuvos teisės aktuose numatytas tikslas – smulkiųjų akcininkų teisių ir teisėti interesų užtikrinimas.

2005 metais įsigalioję Vertybinių popierių įstatymo pakeitimai numato, kad, įsigijęs 95 proc. visų bendrovės akcijų, akcininkas turi teisę reikalauti, kad visi kiti emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias akcijas, suteikiančias balso teisę, o šie privalo jas parduoti. Tas pats teisės aktas suteikia smulkiajam akcininkui teisę reikalauti, kad akcijos iš jo būtų nupirktos.

Pasak LAT, AB „Lietuvos elektrinė“ akcininko Lietuvos valstybės 95 proc. balso teises suteikiančių akcijų ribos peržengimas iki minėto įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimo suformavo tęstinius šio ir kitų akcininkų teisinius santykius, kuriuos reglamentavo nuo 2005 metų sausio 1 dienos įsigaliojusios Vertybinių popierių įstatymo normos, nustačiusios emitento smulkiųjų akcininkų teisės reikalauti išpirkti jų akcijas teisinį pagrindą. Įsigaliojus įstatymo pakeitimams, šie teisiniai santykiai nepasibaigė, jų pagrindu  atsiradusiems teisiniams padariniams taikytinos būtent šio įstatymo nuostatos.

Teismas savo nutartyje taip pat pabrėžė, kad už išperkamas akcijas turi būti nustatyta teisinga ir ekspertų vertinimu pagrįsta kaina. Pasak LAT, teisingos akcijų kainos nustatymui taikytas naudojimo pajamų metodas (verslo požiūriu) atitinka bendrovės verslo rinkos vertės sampratą ir racionalaus investuotojo lūkesčius.

Išdėstytų motyvų pagrindu LAT nustatė 6,13 litų AB „Lietuvos elektrinė“ privalomai išperkamų akcijų kainą.